ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES
Karol Golembka

WICEPREZES
Piotr Włodzimierz Kunigowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Robert Panthaler

CZŁONEK ZARZĄDU
Marcin Kosko

CZŁONEK ZARZĄDU
Joanna Dymkowska

CZŁONEK ZARZĄDU – SKARBNIK
Krzysztof Sadurski

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
Ireneusz Franciszek Rogalski

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Wacław Barancewicz

CZŁONEK KOMISJI REWIZYJNEJ
Paweł Brzozowski